Wachtdienst

Wachtdienst

Tijdens het weekend kan u, als we niet meer te bereiken zijn, terecht van 8 tot 20 u in de huisartsenwachtpost, Spilleboutdreef 34 te Roeselare (aan de spil). Dit gebeurt steeds op afspraak. De wachtpost biedt medische hulp aan kinderen en volwassenen uit Midden West-Vlaanderen. Er is samenwerking met lokale ziekenhuizen en spoedopnames. Indien nodig wordt u snel doorverwezen en krijgt u voorrang in het ziekenhuis.

Als u zich niet kunt verplaatsen, kunt u tijdens het weekend een huisbezoek aanvragen op het volgende nummer: 056 / 50 16 10

De wachtdienst levert uitsluitend noodbehandeling.

De apotheek van wacht vindt u op www.apotheek.be.