Algemene info

We kunnen via e-mail geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen wij geen garanties bieden naar de snelheid bij het beantwoorden. We hopen op uw begrip hiervoor.

Voorschriften

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Bespreek dus met je arts tijdens de raadpleging welke voorschriften vernieuwd dienen te worden.

Attesten en formulieren

Voor het invullen van attesten en formulieren is het nodig dat u op consultatie komt. Wij kunnen enkel bepaalde zaken attesteren na u gezien te hebben. Als arts mogen wij enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen of ernstig ziek zijn en het huis niet kunnen verlaten. Wij vragen daarom om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen. Daar kunnen wij efficiënter werken en een kwalitatief betere geneeskunde beoefenen. Zeker nu er de mogelijkheid is om op afspraak te komen, zal de wachttijd beperkt blijven.

Betalen

In de praktijk kan met bancontact betaald worden.